Cautarea rapida a informatiilor pe situl www.lmcpascani.roLogin

BIBLIOTECA


MISIUNEA ŞCOLII

 

      Şcoala are uşile deschise pentru toţi cei ce au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale adaptând oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii.
       În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin rezultatele elevilor noştri cât şi prin diverse acţiuni de natură ştiinţifică sau culturală de nivel local, zonal, naţional şi internaţional.
       Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ concretizat în dotarea adecvată a cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de cadre didactice, format din profesori de marcă, care ţin cont de faptul că „orice copil are un potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate”.

Director,                                
Profesor Carmen-Elena Apostol

 

 

NOUTĂŢI