Comisiile care funcţionează în cadrul Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani
an şcolar 2012/2013

Nr.
crt.

Comisia

Responsabil

Membri

1

Comisia  de perfecţionare metodică şi de  cercetare

Crăciun Alina

Apostol Carmen - director
Tofan Maricica

2

Comisia pentru concursuri şi olimpiade şcolare

 

Răţoi Geanina

Prodan Natalia I-IV
Brădăţeanu Corneliu

3

Comisia pentru manuale  şcolare

 

 

Anuşca Mihaela

Bîrgăoanu Dan
Baston Maria
Tarcan Mariana
Popa Irina
Ciobanu Doina

4

Comisia pentru controlul documentelor

Ilade Felix

Iftimi Ana

5

 

Comisia pentru  analiza situaţiei notării

Cornea Elena

Buruiana Daniela
Munteanu Dragoş
Sorohan Cristina

6

 

Comisia frecvenţei  elevilor 

 Tîrpescu Marian

Vieru Irina
Grosu Florin
Apostol Carmen - director
Sofian Crina

7

Comisia de orientare şcolară şi profesională

 

Apostol Adriana

Pasat Irina
Luca Ionela
Cazacu-Davidescu Ion

8

 

 

Comisia pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare

 

Lupuleasa Daniela

  • Excursii si tabere

Maftei Roxana
Bogza Feldioara

  • Festivaluri, serbări şi festivităţi

Dăscăliţa Elena
Anuşca Mihaela
Apostol Maria

  • Zilele Şcolii

Hărăţu Ionuţ
Lupuleasa Dana
Brădăţeanu Corneliu
Dăscăliţa  Elena
Apostol Adriana
Hriţcu Gabriela

  • Acţiuni de voluntariat şi de reciclare (caritabile, de ecologizare, de reciclare,  etc.)    

Pasat Carmen
Marinescu Ramona

  • Zile aniversare, comemorative

Toma Sandina
Sună Viorica
Pasat Irina
Iftimi Ana
Alecsa Ecaterina

  • Expoziţii

Luca Ionela

  • Cenacluri, cluburi, cercuri

Brădăţeanu  Corneliu
Dăscăliţa  Elena
Pasat Irina
Apostol Maria
Filip Voica

9

Comisia  pentru burse şi alocaţii

Hărăţu Ionuţ

Avarvarei Daniela
Pintilie Paul
Oatu Mircea

10

Comisia pentru educaţie rutieră

Bostan Cerasela

Doroftei Andrei
Alecsa Ecaterina

11

Comisia pentru educaţie  sanitară

Maftei Roxana

Voica Filip
Doroftei Cristina

12

Comisia pentru serviciul şcolii

Crăciun Alina

Brădăţeanu  Corneliu
Novac Liliana
Toma Sandina

13

Comisia pentru evidenta documentelor şi arhiva şcolii

Anuşca Mihaela

Tofan Maricica-secretar şef
Avarvarei Daniela-secretar
Sofian Crina –secretar
Pintilie Paul

14

Comisia pentru inventarierea bunurilor materiale

Oatu Mircea

Hărăţu Ionuţ
Ţîmpău Brânduşa
Baston Maria

15

Comisia pentru casarea bunurilor materiale

Apostol Carmen - director

Ababei Carmen
Baston Maria
Ancuţa Manole

16

Comisia pentru sănătatea şi securitatea în muncă

Anuşca Mihaela

Atudorei Ionut
Bîrgăoanu Dan
Ardeleanu Claudia
Hărăţu Ionuţ

17

Comisia pentru situaţii de urgenţă

Anuşca Mihaela

Deliman Cristian
Grigore Ema
Bîrgăoanu  Dan
Hărăţu Ionuţ

18

Comisia de salarizare

Apostol Carmen -director

Tofan Maricica-secretar şef
Ababei Carmen-contabil şef

19

Comisia  pentru “corn şi lapte”  şi protecţia
consumatorului

Baston Maria

Ţîmpău Brânduşa-laborant
Tarcan Mariana

20

Comisia pentru admiterea în clasa  a XI-a

 

 

Apostol Carmen – director

Tofan Maricica – secretar şef
Marinescu Ramona
Aparaschivei Anca
Popa Irina
Dăscăliţa  Elena
Buruiană Daniela
Novac Liliana

21

Comisia pentru proiecte şi programe educaţionale şi  parteneriate

Marinescu Ramona

Toma Sandina
Dăscăliţa  Elena
Aparaschivei Anca
Pasat Carmen

22

Comisia pentru proiecte şi  programe educaţionale internaţionale

Dăscăliţa  Elena

Marcu-Popa Adina
Marinescu Ramona
Maftei Roxana
Pasat Carmen
Aparaschivei Anca
Agheorghiesei Gicuţa

23

Comisia pentru scheme orare

Anuşca Mihaela

Apostol Carmen - director
Hărăţu Ionuţ

24

Comisia pentru promovarea imaginii scolii (site, oferta educaţională)

Apostol Carmen - director

Cazacu-Davidescu Ion
Anuşca Mihaela
Luca Ionela
Lupuleasa Dana
Hriţcu  Mesenschi Gabriela

25

Comisia pentru revista şcolii

Pasat Irina

Pasat Irina
Cazacu-Davidescu Ion
Luca Ionela

26

Comisia pentru înfrumuseţarea şcolii

 

Luca Ionela

Ciobanu Elena Doina
Apostol Maria
Pasat Carmen

27

 

Comisia pentru monitorizarea activităţii bibliotecii

Sună Viorica

Toma Sandina
Sună Viorica

28

Comisia pentru simulări,  testări şi  lucrări semestriale (teze)

Popa Adina(IX-XII)
Vieru Irina (V-VIII)

Bran Cristina
Pintilie Paul
Răţoi Geanina

29

Comisia pentru disciplină

Bran Cristina

Apostol Maria
Oatu Mircea
Hriţcu  Mesenschi Gabriela

30

Comisia pentru evaluarea calităţii învăţământului

 

Apostol  Carmen –resp.
Hriţcu  Mesenschi Gabriela – conducător operativ

Brădăţeanu  Corneliu
Dăscăliţa  Elena
Hărăţu Ionuţ
Aparaschivei Anca
Crăciun Alina
Pintilie Paul
Cornea Elena
Apostol Adriana
Prodan Natalia – rep. părinţilor

31

Comisii metodice pe nivel de clase şi arii curriculare

Învăţământul primar  - înv. gr.I Apostol Adriana

Limba română
- prof. gr.I Oloeru Maria

Limbi moderne
- prof. gr.I Hriţcu  Mesenschi Gabriela

Matematică
 - prof. gr. I Brădăţeanu  Corneliu

Om şi  societate (Istorie,Geografie,Cultură civică,Religie)
- prof. gr.II  Oatu Mircea

Ştiinţe
(Biologie, Fizică, Chimie)
- prof. gr. I Cazacu-Davidescu Ion

Arte
(Ed.muzicală, ed. plastică, Ed. fizică)
 - prof. gr.II. Luca Ionela

Tehnologii
(Ed.tehnologică,TIC, Informatică)
- prof. gr.II Tîrpescu Marian

Dirigenţie  cl.V-VIII
- prof. gr.I  Sună Viorica

Dirigenţie cl.IX-XII
- prof. gr. I Dăscăliţa  Elena

 

32

Comisia pentru siguranţa elevilor şi a personalului şcolii

 

 

 Anuşca Mihaela

  Brădăţeanu  Corneliu
  Oatu Mircea
  Lupuleasa Dana
  agent Mahu Giani
  agent Isticioaia Simona
  Crăciun Dumitru – rep. părinţi
  Luchian Radu – rep. părinţi