Ce este asistenţa psihopedagogică?

     Asistenţa (consilierea) psihopedagogică integrează perspectiva umanistă dezvoltată de Carl Rogers, unde problemele psihice nu mai sunt văzute în mod obligatoriu în termenii de tulburare şi deficienţă ci în parametrii nevoii de autocunoaştere, de întărire a Eului, de dezvoltare personală şi de adaptare. În acest sens, rolul principal nu îi mai revine psihologului ca un superexpert. Succesul consilierii este asigurat de implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi (consilierul şi persoanele consiliate) în realizarea unei alianţe autentice, bazată pe respect şi încredere reciprocă. A ajuta şi a credita persoana ca fiind capabilă să îşi asume propria dezvoltare personală, să prevină diverse tulburări şi disfuncţii, să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă, să se simtă bine cu sine, cu ceilalţi şi cu lumea în care trăieşte, reprezintă valorile umaniste ale consilierii psihopedagogice.

Definirea consilierii impune accentuarea anumitor caracteristici ce o disting de alte arii de specializare ce implică asistenţă psihologică:

  • Consilierea vizează PERSOANE NORMALE ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate. Consilierea facilitează prin demersurile pe care le presupune, ca persoana să facă faţă stresorilor şi sarcinilor vieţii cotidiene şi astfel să îmbunătăţească  şi calitatea vieţii.
  • Asistenţa pe care o oferă utilizează UN MODEL EDUCAŢIONAL şi un MODEL AL DEZVOLTĂRII şi nu unul clinic, curativ. Sarcina consilierului este de a învăţa persoana/grupul, strategii noi comportamentale, să îşi valorifice potenţialul existent, să îşi dezvolte noi resurse adaptative.
  • Preocuparea pentru PREVENŢIA PROBLEMELOR ce pot impieta dezvoltarea şi funcţionarea armonioasă a persoanei, identificarea situaţiilor şi grupurilor cu risc, acţionarea asupra lor înainte ca acestea să aibă un impact negativ şi să declanşeze „crize” personale sau de grup.

 

Obiectivele asistenţei psihopedagogice

 

  • Promovarea sănătăţii şi a stării de bine – funcţionare optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual.
  • Dezvoltare personală – cunoaştere de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă, relaţionare interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficiente, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste.
  • Prevenţie – a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor psihosomatice, a situaţiilor de criză

Principala sarcină a consilierului este de a ajuta elevii să parcurgă etapele unui proces de conştientizare, clarificare, evaluare şi actualizare a sistemului personal de valori.


Principiile asistenţei psihopedagogice


  • Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt unice - profesorul psihopedagog facilitează conştientizarea de către elevi a conceptului de unicitate, de valoare unică a oricărei persoane.
  • Fiecare persoană este responsabilă pentru propriile decizii - persoanele îşi manifestă unicitatea şi valoarea prin deciziile pe care le iau. Unul din obiectivele consilierii este de a+i învăţa pe elevi să ia decizii responsabile şi să-şi asume consecinţele acţiunii lor.