Cautarea rapida a informatiilor pe situl www.lmcpascani.roLogin

BIBLIOTECA


Activitati Membri Anunturi

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Numele şi prenumele : Ilade V. Felix
Specialitatea : sociologie-politologie
Gradul didactic : I
Vechimea în învăţământ : 15 ani, din care 13 ani în unitatea noastra


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea  de Filosofie

Responsabilităţi

  • profesor discipline socio- umane
  • diriginte la clasa a IX-a C (ştiinţe sociale)

Numele şi prenumele : Iordachioaia G.Costica Cristinel
Specialitatea : economie, educatie antreprenoriala
Gradul didactic : I
Vechimea în învăţământ :

Responsabilităţi

  • profesor de economie si educatie antreprenoriala
  • inspector scolar