Cautarea rapida a informatiilor pe situl www.lmcpascani.roLogin

BIBLIOTECA


Activitati Membri Anunturi

MEMEBRII CATEDREI DE LOGOPEDIE

Numele şi prenumele : Amuhaia V. Irina
Specialitatea : psihologie
Gradul didactic : definitiv
Vechimea în învăţământ : 6 ani, din care în unitatea noastră 6 ani


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  

Perfecţionare

  • master Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului, 2007
  • ,,Aspecte clinico-terapeutice in terapia tulburarilor limbajului oral. Demersuri Transdisciplinare” organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie GR. T. POPA  Iaşi – noiembrie 2009 – martie 2010
  • “Programul Universitar de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitarorganizat de Universitatea  Al. I.Cuza Iaşi - decembrie 2008 - martie 2009, modulul II
  • “Programul Universitar de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar organizat de Universitatea  Al. I.Cuza Iaşi - decembrie 2007- martie 2008, modulul I  
  • Stagiu de perfecţionare cu tema: ,,Tulburările de limbaj oral/scris. Eficientizarea conlucrării dintre educator- învăţător-logoped”, iunie 2007     

Conferinţe/seminarii/simpozioane

  • Simpozion national - “Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent mâine” Iasi, februarie 2010
  • Simpozion national - Modalităţi eficiente de abordare a educaţiei incluzive” Iasi, martie 2009
  • Simpozion national - “Relaţie şi determinare între tulburările limbajului oral/scris şi unele patologii pediatrice” Iasi, octombrie 2008

Responsabilităţi

  • profesor logoped