Activitati Membri

ACTIVITĂŢILE  CATEDREI  DE  LOGOPEDIE


Câteva întrebări pentru a ne lămuri despre problematica logopediei

 

 • Ce este logopedia?

 Logopedia se ocupă de educaţia vorbirii, iar în sens larg de studierea şi dezvoltarea limbajului, de prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj.
Aşadar, logopedia se ocupă de toate abaterile de la normal ale limbajului.

 • Care sunt sarcinile logopedului?

Unele din atribuţiile logopedului sunt:

  • depistarea şi diagnosticarea elevilor (copiilor)

Depistarea se face în perioada 15 sept. – 15 oct., când logopedul trebuie să examineze sumar toţi copiii din circumscripţia logopedică fixată şi să evidenţieze deficienţele de limbaj întâlnite, să îi invite la cabinetul logopedic unde va avea loc o examinare complexă, se va stabili un diagnostic, se vor forma grupele, la baza cărora vor sta o serie de criterii: vârstă, deficienţă, gravitate.

  • elaborarea şi aplicarea programelor de recuperare şi terapie logopedică în funcţie de diagnostic
 • Cine beneficiază de terapie logopedică?

 În ceea ce priveşte beneficiarii terapiei logopedice, aceştia sunt copiii preşcolari şi şcolarii mici cu diverse tulburări de limbaj, de dezvoltare, de învăţare.

 • Când se intervine logopedic?

 Există unii copii care au dificultăţi în pronunţia corectă a fonemelor, silabelor sau cuvintelor. În general, spre vârsta de cinci ani, articularea fonemelor este definitivată, dar dacă şi după cinci ani dificultăţile se menţin este indicat ca părintele să consulte un logoped.
În procesul elaborării deprinderilor de scris-citit, la unii copii apar o serie de dificultăţi. Unele pot fi depăşite de către învăţători, altele îi depăşesc, deoarece acestea se înscriu în categoria tulburărilor limbajului scris-citit. Rolul logopedului va fi orientat spre formarea deprinderilor corecte şi înlăturarea celor deficitare folosind procedee foarte variate, stimularea activităţii psihice şi dezvoltarea personalităţii.

 • De ce este importantă această intervenţie logopedică?

Intervenţia logopedică este importantă pentru a se evita transformarea tulburărilor de vorbire, scriere, citire în deprinderi greşite şi a permite desfăşurarea în condiţii adecvate a procesului instructiv-educativ.

 • Cât durează terapia?

 Durata procesului de recuperare depinde de mai mulţi factori: nivelul dezvoltării intelectuale, vârsta, gradul de implicare a copilului în realizarea terapiei, implicarea activă a părinţilor în procesul logopedic. Astfel, terapia poate dura de la câteva săptămâni, luni la câţiva ani.

Câteva recomandări generale pentru părinţi

 • Problemele de vorbire, scriere, citire sau exprimare ale copiilor se rezolvă dacă ştim să le identificăm cât mai devreme şi dacă folosim metode adecvate specificului dificultăţii.
 • În general, copiii încep să rostească clar cuvinte de la un an, iar propoziţii, de la doi ani. Dacă sesizaţi anumite probleme, nu ezitaţi să mergeţi la un logoped. El vă va spune dacă este cazul să începeţi un program special şi ce exerciţii să realizaţi.
 • Nu trebuie să amânaţi rezolvarea problemelor în speranţa că acestea se vor rezolva de la sine pe măsură ce copilul creşte. Riscaţi agravarea acestora şi efortul pentru recuperare va fi mult mai mare.
 • Logopedul poate fi consultat pentru a examina copilul, pentru stabilirea obiectivelor şi a metodelor celor mai adecvate de corectare.

Prof.logoped Irina Amuhaia         


Imagini din cabinetul de logopedie