Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE ISTORIE

Numele şi prenumele : Oatu O. Mircea
Specialitatea : istorie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Istorie

Perfecţionare

  • Completare studii: Universitatea „Al. I. Cuza”, Şc. Postunuversitară de Management şi Marketing „SCOP 2M”

Responsabilităţi

  • profesor de istorie
  • responsabil al Comisiei metodice „Om şi societate” 
  • diriginte

Numele şi prenumele : Oatu Irina
Specialitatea : istorie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Istorie

Responsabilităţi

  • profesor de istorie
  • diriginta