Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE INFORMATICĂ

Numele şi prenumele : Tîrpescu D. Marian
Specialitatea : informatică
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică, specializare matematică-informatică

Responsabilităţi

 • profesor de informatică
 • responsabil al Comisiei metodice „Tehnologii” 
 • diriginte

Numele şi prenumele : Coşniţă V. Emilia Felicia
Specialitatea : informatică
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea “Al. I Cuza” – Facultatea de Informatică

Experienţă profesională

 • Profesor de informatică – în cadrul Centrului de Excelență Pașcani – din 2011
 • Formator în formarea adulţilor
  • la cursurile organizate de Centru de Calificare a Adultilor Iaşi şi autorizate de Direcţia Muncii prin Ministerul Educatiei şi Cercetarii ştiintifice şi  Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
  • din decembrie 2006 Colegiul Tehnic de Cai Ferate « Unirea » a fost autorizat în formarea adulţilor pentru calificarea « Operator calculator - introducere, validare şi prelucrare date » iar grupele de adulţi sunt evaluate de CNFPA
 • Mentor de informatică
  • îndrumare practică pedagogică ;
 • Instructor în cadrul programului Oracle Academy ca urmare a obţinerii certificatului conferit de Oracle România - din august 2007
 • Instructor în cadrul programului  «Think.com », program oferit de Oracle Education Foundation – din noiembrie 2007

Responsabilităţi

 • Membru al UPIR (Uniunea profesorilor de informatică din România)
 • Metodist ISJ Iaşi
  • realizare de inspectii frontale, curente şi speciale
 • Responsabil cerc zonal
  • coordonarea activității Cercului Metodic al Profesorilor de Informatică din zona Paşcani ce are în componenţă şcolile generale, liceele şi colegiile din municipiul Paşcani şi din oraşul Târgu Frumos - din 2005
 • Manager de proiect
  • În perioada 2011-2013 pentru proiectul Leonardo PROD (Professional Orientation of People with Disability), proiect aprobat pentru finanţare de către ANPCDEFP în cadrul căruia s-au derulat mobilităţi în Spania, Bulgaria, Polonia, Anglia, Cehia.
  • În perioada 2011-2013 pentru proiectul Comenius Theatre et Drama: vecteurs d'un apprentissage culturel, linguistique et dynamique proiect aprobat pentru finanţare de către ANPCDEFP în cadrul căruia s-au derulat mobilităţi în  Franţa, Italia, Germania, Portugalia, Turcia.
 • Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional – din 2015
 • Membru în Consiliul Consultativ al ISJ – disciplina informatică
 • diriginta

Cursuri de formare (finalizate cu obținerea unei ocupații autorizate de către Direcţia Muncii prin Ministerul Educatiei şi  Ministerul Muncii)

 • Formator  - Cod COR 241205
 • Mentor - Cod COR 235902
 • Manager proiect -  Cod COR 241919
 • Expert accesare fonduri europene si de coeziune europene - Cod COR 241948

Publicaţii

 • Autor Informatică - Caiet de laborator pentru clasa a VII-a
 • Autor Proiecte şcolare de mediu
 • Coordonator al revistei INFOrm@TIC@, revistă a  profesorilor de informatică  apariţie din 2008 pănă în prezent
 • Co(autor) la “Ghid de bune practici în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi”
 • Co(autor) la “Ghid în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi”
 • coordonator al publicaţiei „Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi – îndrumări privind lucrul cu elevi cu CES”
 • coordonator al publicaţiei „Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi
 • Co(autor) la Guide on professional orientation of people with disability
 • Co(autor) la Guide of good practices on professional orientation of people with disability
 • Co(autor) la booklet-ul TEATRU 
 • Co(autor) la booklet-ul DRAMA


Numele şi prenumele : Mindru Irina
Specialitatea : informatică
Gradul didactic : I