Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE GEOGRAFIE

Numele şi prenumele : Apostol  V. Carmen-Elena
Specialitatea : geografie - geologie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea  Al. I. Cuza Iasi , Facultatea de Biologie Geografie - Geologie

Perfecţionare

 • Reconversie profesionala: Universitatea Bucureşti , specializarea : geografie
 • „Abilitare curriculara – geografie in ciclul gimnazial si liceal”, CCD Iasi, 2001,2002,2003
 • „Modalităţi de realizare a activitatii de consiliere si orientare”, CCD Iasi, 2002
 • „Management general si management organizaţional”, CCD Iasi, 2004
 • „ Managementul Proiectelor” 2005/2006
 • „ Managementul Unitatilor Scolare 2007

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Simpozion International Comenius cu lucrarea “Tatarusi între legenda si adevar”
 • Coordonator programe :

               -  „Traistuta Europeana” finantat de Phare
               -  „ECO SCOALA”

Realizari profesionale

 • Cercetare stiintifica in specialitate:

                 -   „Monografia climatica a zonei Pascani”,         
                 -  „ Miscarea plăcilor tectonice – modalitati de predare”, simpozion interjudetean de geografie,
                 -  „ Studiu fizico – geografic al orizontului local în zona municipiului Paşcani, jud. Iaşi”

 • Coordonator al revistelor scolare „Caleidoscop” si “Sfera”
 • Indrumarea promoţiilor terminale în unitatea noastră în calitate de  diriginte:  cl. a-VIII-a, anul absolvirii 1997, 2001, 2005           .

Responsabilităţi

 • director in perioada 15 mai 2004 - 8 ianuarie 2017
 • profesor specialitatea geografie din 1991 şi in prezent
 • membru in Consiliul de administraţie
 • consilier educativ (octombrie 2002-15 mai 2004)
 • responsabil al comisiei metodice (2001-2004)
 • metodist cu activităţi educative şi extracurriculare
 • diriginta

Numele şi prenumele : Atudorei P. Ionuţ
Specialitatea : geografie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie – Geologie

Perfecţionare

 • completare studii postuniversitare în cadrul P.I.R., de istorie, la Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi
 • studii aprofundate de geografie umană (1 an)

Responsabilităţi

 • profesor geografie
 • diriginte

Numele şi prenumele : Mercore Adrian
Specialitatea : geografie
Gradul didactic : II