`
Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE LIMBA FRANCEZĂ

Numele şi prenumele : Hritcu-Mesenschi Gabriela
Specialitatea : franceză-engleză
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Martie 2013-Certificat de mentor eliberat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse si Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului
 • Septembrie 2010-absolvire master cu tema Managementul intercultural şi ecologic al şcolilor - Universitatea ‘CA’Foscari-Veneţia
 • Mai 2009- gradul didactic I
 • Mai 2007-Certificat de formator eliberat de Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
 • August 1996-gradul didactic II
 • August 1992-definitivat
 • 1984-1988-Universitatea « Al.I. Cuza » Iasi, Facultatea de filologie, sectia:Limba si literatura franceza-limba si literatura engleza

Perfecţionare

 • 2012-2013-participare la programul multilateral Comenius “ Practical and Logical Maths”
 • 12 martie 2013-participare la atelierul « Managementul situațiilor conflictuale din școală »
 • Mai-iunie 2013-cursuri de formare « Competențe în comunicare-performanță în educație » inițiate de UNATC București
 • 29 iunie 2012-programul de formare « Franceza pentru cei Mici :un kit pédagogique pour l’enseignement du français en maternelle », organizat de Institutul  francez din Iași
 • 7-21 iulie 2013-program de formare profesională îin domeniul managementului si antreprenoriatului « Școala Națională a Femeilor Manager »
 • 8-12 iunie 2009- Formation au DELF Junior dans la perspective du CECR, CCF Iaşi, formator: Nathalie Duplaissy, CIEP, Sèvres, Franta
 • 16-18 ianuarie 2009-“Metode de predare-învăţare activ-participative cu caracter creativ”-25 ore-CCD Iaşi
 • 31 ian.- 4 febr. 2009-“Educaţia interculturală”-Istanbul, CCD Galaţi si Asociaţia “Manageri fără frontiere”
 • 20 dec.-22 dec. 2008-“Asigurarea calităţii”-Viena,  CCD Prahova si Asociaţia “Manageri fără frontiere”
 • Februarie-iulie 2008: « Calitate şi eficienţă in managementul şcolilor », 280 ore si 90 credite, Ministerul Educaţiei
 • Octombrie 2007-martie 2008-“Iniţiere IT şi Utilizare AeL-89 ore-25 credite, acreditat CNFPA
 • 20-26 februarie 2008-“Calitatea în educaţie, asigurarea calităţii, evaluarea calităţii”-30 ore, CCD Iaşi
 • 6-13 mai 2006, Techniques vidéo en classe de FLE
 • 3-5 febr. 2006, Jacques Prévert en classe de FLE, CCD Iasi
 • 26-28 iunie 2006, Implementarea programei-Consiliere si orientare, CCD Iasi

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • 27-28 aprilie 2013-participare la a V-a ediție  a Sesiunii internaționale de conferințe pe teme de didactica limbii franceze-Partager pour s’enrichir
 • Oct. 2010-participare la ediţia a XII-a a Seminarului Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie(CCDG)
 • 15 octombrie 2010-masa rotunda « Educatie pentru o dezvoltare durabila », « Mobilitatea durabile intre dorinta si realitate : studiu de caz pentru o scoala din Romania »-conf. univ. dr. Naela Costica, prof. Gabriela Hritcu-Mesenschi, conf. univ. dr. Naela Costica, in cadrul Simpozionului dedicat Anului Intrenational al Biodiversitatii
 • 22 mai 2010-participare cu lucrarea “L’exploitation de l’internet en classe de FLE” in cadrul Simpozionului National cu tema « Studiul limbilor moderne in Europa celor 27 : miza si perspective »
 • Ianuarie 2010-participare la Simpozionul International “Magia iernii in sunet, culoare si cuvant”
 • 14-18 aprilie 2009-participare la Joensuu Way, Finlanda, « ENO Conference 2009 si SciFest »
 • 31 ian.-4 febr. 2009- participare la simpozionul cu tema Educatia interculturală, Turcia
 • 7-9 ianuarie 2009-participare la simpozionul internaţional “Şcoala românească si scoala europeană”, Maieru, jud.Bistrita-Năsăud
 • 10 oct. 2009-participare la ediţia a XI-a a Seminarului Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie(CCDG), cu tema, Şcoala verde- Şcoala viitorului
 • 18 oct. 2008- participare la ediţia a X-a a Seminarului Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie(CCDG)
 • Octombrie 2009-participare la seminarul ”Să invăţăm într-o şcoală sigură şi sănătoasă”, organizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale-Inspecţia Muncii Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
 • Mai 2009-participarea le Sesiunea judeţeană de Comunicări Ştiinţifice “Copilul-micul cetăţean european”, organizată de ISJ Argeş, MECI

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Martie 2013-premiul al III-lea, mențiune, 3 premii speciale la concursul interjudețean « Jeu par le français »secțiunea recitare-Bădărău Cătălina, Hrițcu-Mesenschi Iasmina, Rusu Vladimir, Costan Tudor, Grigoroae Eduard-clasa a IV-a
 • 2013-semestrul al II-lea-premiul I  la Concursul Școlar Național Smart , proba de limba franceză-Hărățu Mihnea Petru-clasa a V-a

Responsabilităţi

 • 1990-2016-Comisia metodica de limbi moderne-responsabil
 • 2014-prezent-Comisia de etica-responsabil
 • director adjunct (17.09.2007 - 12.10.2009)
 • 2007-2009-responsabil din partea CA in :Comisia pentru manuale scolare, Comisia pentru concursuri si olimpiade scolare, Comisia pentru inventarierea bunurilor materiale, Comisia pentru corn si lapte, Comisia pentru proiecte si progranme educationale internationale, Comisia penbtru promovarea imaginii scolii (site, oferta educationala), Comisia pentru burse si alocatii
 • 2010-prezent-Comisia de asigurare a calitatii-responsabil
 • Coordonator al  Revistei cadrelor didactice ale Liceului Teoretic « Miron Costin » Pașcani, anul I, numărul 2, decembrie 2009
 • Coordonator al Revistei cadrelor didactice ale Liceului Teoretic « Miron Costin » Pașcani, anul II, numărul 1, martie 2010
 • 2010-2013-Coordonator al Comisiei pentru asigurarea calității în educație
 • 2011- prezent - organizator principal al Concursului Școlar Național Smart
                         - colaborator la verificarea subiectelor la limba franceza în cadrul Concursului Școlar Național Smart
 • Aprilie-iunie 2013-tutore al studentei la master  Léa Ricci care a predat limba franceză în regim de voluntariat în cadrul unei colaborări între ISJ Iași și Institutul francez  prin Misiunea de cooperare educativă
 • 2012-prezent-membru in cadrul  Profil FLE -Programme franco-roumain de renouvellement de l'enseignement-apprentissage du français dans le système éducatif roumain

Lucrări publicate

 • « Inadaptarea şcolară »- studiu de caz, în Caiete de pedagogie, Revista periodică a cadrelor didactice, Editura Moldopress Paşcani, ianuarie 2009
 • « Importanţa folosirii documentelor autentice în ora de limba franceză”, în Caiete de pedagogie, Revista periodică a cadrelor didactice, Editura Moldopress Paşcani, ianuarie 2009
 • “Stimularea creativităţii prin metode interactive “, în cadrul Simpozionului internaţional “Şcoala românească-Şcoala europeană”, desfăşurat la Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud
 • “Aspectul intercultural al proiectelor de corespondenţă”, în Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, martie 2009
 • “Dezvoltarea durabila-deziderat sau necesitate”, în Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, decembrie 2010
 • "Competențele-cheie-prezentare generală ", in Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic "  Miron Costin " Pascani, martie 2010
 • "A fi dascăl in era tehnologiei ", in Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic "  Miron Costin " Pașcani, decembrie 2012
 • "Test pour le niveau A1 du CERCL, in Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic "  Miron Costin " Pașcani, martie 2013
 • Traducerea postfeței la lucrarea "  Pașcani si împrejurimi ", Studii monografice, vol. I,  ediție revizuită si actualizată, autor Paul Nechifor, Editura Pim 2013

Numele şi prenumele : Dăscăliţa C. Elena
Specialitatea : franceză-română
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi, Facultatea de Litere
 • Masterat – Etudes francophones – Universitatea Al I Cuza Iaşi/ Université Nancy 2- Franţa 2000-2001(Erasmus-Socrates)

Perfecţionare

 • Formarea competentelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative - CCD Iasi, ianuarie - martie 2014
 • La perspective actionnelle – 22-25 septembrie 2011, Centrul Cultural francez Iaşi
 • Burse in strainatate : Univ. Nancy 2 – Franţa (Erasmus-Socrates)
 • Techniques d'evaluation en classe de FLE -2003
 • Evaluation en classe de FLE - 2003
 • Stage CCF - Le Cadre Europeen des langues - 2003
 • Jacques Prévert en classe de FLE- 2005
 • Techniques vidéo en classe de FLE - 2006
 • Evaluation DELF -A1, A2 - CCF 2006
 • Projets Comenius - septembrie 2008
 • Civilisation francaise - octombrie 2008
 • Tehnica si practica in mentorat - aprilie 2009

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Premiul Thalia  pentru continuitate în teatrul şcolar, la Festivalul Hai la teatru ! organizat la Teatrul Luceafărul Iaşi

Realizari profesionale

 • mai 2011 – colaborator în parteneriatul Arta de a privi istoria în monumente – Proiect de parteneriat naţional cu Liceul Teoretic Axente Sever din Mediaş
 • oct. 2011 – Proiectul Patrula ECO
 • prof. coordonator în proiectul internaţional Practical and logical mathematics, proiect european Comenius – Life Long Learning în colaborare cu instituţii de învăţământ din Polonia, Anglia, Italia, Turcia.
 • Coordonatoarea  trupei de teatru "Fenomenalii"
 • Indrumare promotii terminale: 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010 ( clasa a 12- a) 
 • Participare la programe internationale:
  - Comenius 22C
  - Stage de Methodologie – La Rochelle, Franta, iulie 2005
  - Langue- civilisation - multimedia en classe de FLE - octombrie 2009 - Strasbourg, Franta

Responsabilităţi

 • director adjunct începând cu 9. 01. 2017
 • profesor de limba franceză 
 • Responsabilul comisiei dirigintilor - liceu
 • Responsabilul comisiei de proiecte si parteneriate educationale internationale
 • Membrul comisiei de evaluare a calitatii
 • Mentor pe limba franceza din aprilie 2009
 • Metodist pe limba franceza din septembrie 2009
 • Evaluator DALF cu abilitare A1,A2,B1,B2

Numele şi prenumele : Loghin Alice
Specialitatea : franceză
Gradul didactic : IINumele şi prenumele : Pirlog Ionela
Specialitatea : franceză
Gradul didactic : I