Ediţia I
Proiect în cadrul liceului
Proiect inițiat de prof. Luca Ionela
Coordonatori Proiect
Prof. Bîrgăoanu Dan, prof. Luca Ionela, Prof. Pavăl Cristina, prof. Baciu Simona
Perioada : Octombrie 2014 – Octombrie 2015
Domeniul Ecologic
Proiectul constă în crearea de relaţii pozitive  în  interacţiunea dintre semeni, menite să favorizeze  dezvoltarea persoanei  şi relaţiilor constructive în grup ;
Promovarea și menținerea curățeniei în cadrul liceului.
Avem ca obiective: Promovarea dialogului şi a comunicării  între elevii; Ecologizarea spațiilor interioare și exterioare aparținând  liceului; Pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale din punct de vedere igienico-sanitar.
Grupul țintă sunt elevii de la clasele  I-XII, cadrele didactice.
 Patrulele gardienilor sunt formate din voluntari care se ocupă de supravegherea ordinii și curățeniei în cadrul celor două corpuri de clădiri ale liceului și în curtea școlii.
Proiectul constă în formarea deprinderilor privind igiena personală și colectivă, comportamentul într-o societate civilizată.
Patrulele de gardieni vor urmări:modul în care elevii folosesc bunurile din dotare; modul în care elevii păstrează și întrețin curățenia în incinta școlii (corpul A, corpul B, sălile de clasă, laboratoare, holuri, grupuri sanitare), în curtea școlii, grădină și în jurul chioșcului;comportamentul elevilor în pauze, cultivând permanent bunul simț și respectul reciproc;
Pentru nerespectarea celor scrise mai sus se vor aplica sancțiuni.