VOLUNTARIATUL NE STĂ BINE!
-Proiect educativ de voluntariat-

Motto:  “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nici o valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry Anderson)

Parteneri:
Liceul Teoretic “Miron Costin ” Paşcani                                             Scoala Specială

Coordonatori:
Prof. Agheorghiesei Gicuţa                                                                  Prof. Diaconescu Oana

                                   
Argument:
     Elevii liceului nostru, trăind multe ore într-un spaţiu virtual, având la dispoziţie, prin grija părinţilor, resursele necesare unui trai decent şi fără griji, îşi amintesc foarte rar că unele familii trăiesc la limita subzistenţei, că în jurul lor există şi multă suferinţă şi tristeţe.
     De multe ori, dovedesc llipsa altruismului şi chiar xenofobie. Tocmai de aceea, acţiunile de voluntariat sunt menite să deschidă inimile, să trezească bunăvoinţa caracteristică firii umane.
     Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei, care concretizează valori precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţii. Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu.

Scopul proiectului: promovarea participării civice şi a angajamentului interpersonal într-un context comunitar.

Obiectivele proiectului:

 • implicarea elevilor în activităţi de asistare socială a copiilor cu nevoi speciale
 • dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii);
 • încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici;
 • implicarea elevilor din cele două scoli partenere în activităţi comune

Beneficiari:

 • un grup de copii din cele două şcoli.

     Voluntari din clasa a X-a B: Borcan Magda, Briciu Stefania, Hulub Iuliana, Matasaru Ionela, Minciună Iulia, Nemţau Loredana, Pătrăuş Valentina, Pristavu Cosmina, Tofan Maria, Ursachi Diana.

Activităţile propuse:
Activitatea 1: “Bucuriile toamnei” – desene, realizarea unor felinare din bostănei, ornarea dovlegeilor
Activitatea 2: „Ghici, ghicitoarea mea” – concurs
Activitatea 3: “Si noi vestim naşterea Domnului”  - piesa de teatru -mimică şi colinde –
Activitatea 4: “Vestitorii primăverii”: cântece, poezii şi confecţionarea unor mărtişoare şi felicitări
Activitatea 5: Poveştile copilăriei” – teatru radiofonic, discuţii pe marginea lecturilor, concurs de recunoaştere a poveştilor prin intermediul imaginilor
Activitatea 6: „Joc şi joacă” – bucuria de a ne juca simplu şi frumos de Ziua Copilului: şotron, jocuri cu mingea etc.
 
Modalităţi de monitorizare a proiectului:

 • album cu fotografii de la toate activităţile – 20 de fotografii;
 • portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate, 1 DVD cu filmarea activităţilor;
 • procese-verbale ale întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect şi cu elevii pentru organizarea activităţilor;
 • chestionare de feed-back pentru fiecare dintre activităţi;

Diseminarea se va  realiza atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia.
Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

 • dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, colaborare şi întrajutorare;
 • creşterea coeziunii grupului prin: participarea elevilor la activităţi, implicarea lor în  rezolvarea sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (în pregătirea şi derularea activităţilor, în realizarea portofoliului, a albumului de fotografii);
 • optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin: exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului, dar şi prin receptivitatea lor la implicarea în alte activităţi din şcoală;
 • facilitarea orientării şcolare prin oferirea de alternative în continuarea studiilor.

În grădina aurită cu lumină şi cu frunză

DATA: 29 octombrie 2013
LOCUL DESFASURARII: Şcoala Specială Paşcani
 
GRUPA TINTA: elevi din clasa a X-a B şi elevi ai claselor speciale  
 
COORDONATORI: Agheorghiesei Gicuţa, Diaconescu Oana
  
TIPUL ACTIVITATII: activitate educativă în cadrul parteneriatului dintre Liceul Teoretic Miron Costin şi Şcoala Specială Paşcani
 
Obiectivele activitatii:
-  dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii);
-  încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici;
-  implicarea elevilor din cele două scoli partenere în activităţi comune
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 O1-să –şi dezvolte plăcerea pentru lucrul în grup;
 O2 - să confecţioneze măşti de Haloween
 O3- să orneze bostănei cu ajutorul materialelor refolosibile
 O4- să  realizeze o mini-expoziţie cu materialele obţinute în urma activităţii
 
Desfăşurarea activităţii
   1. formarea grupurilor de lucru şi cunoaşterea membrilor
   2. prezentarea grupurilor prin intermediul unor legume sau fructe de toamnă
   3. împărţirea bostăneilor şi stabilirea sarcinilor
   4. confecţionarea măştilor
   5. prezentarea rezultatelor fiecărei grupe şi realizarea panoului pentru expoziţie